Uprawnienia kontrolno-pomiarowe
Podziel się

Uprawnienia pomiarowe, zwane też uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi, są możliwe do zdobycia podczas jednego z oferowanych w ramach szkoleń elektrycznych kursów. W połączeniu z dodatkowymi kwalifikacjami, takimi jak dozór i eksploatacja, dają one swojemu posiadaczowi szerokie możliwości rozwoju, także zawodowego.

Pomiary elektryczne uprawnienia pomiarowe SEP

Chęć zdobycia konkretnych uprawnień wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia z odpowiedniej kategorii szkoleń SEP. Organizowane kursy dzielą się na trzy grupy:

  • G1, czyli kursy elektryczne,
  • G2, czyli kursy energetyczne,
  • G3, czyli kursy gazowe.
    Każdej z grup przypisany został zakres materiału niezbędny do podjęcia pracy z poszczególnymi systemami.

W celu zdobycia odpowiednich kompetencji, jakimi są uprawnienia SEP pomiary, należy przejść jedno z dostępnych szkoleń z grupy G1. Co więcej, samo opanowanie materiału z interesującego nas zakresu nie wystarczy do pełnego wykorzystania zdobytej wiedzy i samodzielnego decydowania o zgodności sieci z obowiązującymi normami. Aby legalnie dokonywać przyłączeń wszelkich instalacji oraz przeprowadzać ich kontrole, niezbędne jest posiadanie kwalifikacji znanych jako dozór i eksploatacja.

Pełne i częściowe uprawnienia SEP pomiary

Dozór i eksploatacja to kwalifikacje, które można posiadać jednocześnie, jak i niezależnie od siebie. O tym, czy elektryk będzie starał się o ich zdobycie, decyduje z reguły zakres wykonywanych przez niego na co dzień prac. Pełniąc funkcję kierowniczą i kontrolując czynności przeprowadzane przez pracowników, takie jak obsługa, montaż, konserwacja, remonty oraz czynności pomiarowo-kontrolne, a także nadzorując działania pracowników technicznych, posiadanie uprawnień elektrycznych G1 z dozorem jest w pełni wystarczające, jednak aby samodzielnie przeprowadzać takie prace, jak pomiary elektryczne, uprawnienia z eksploatacją są zdecydowanie obowiązkowe.

Uprawnienia pomiarowe SEP termin ważności

Uprawnienia pomiarowe, tak jak większość uprawnień SEP przyznawanych jest na okres pięciu lat od momentu uzyskania pozytywnego egzaminu teoretyczno-praktycznego. W tym czasie można legalnie podejmować działania w zakresie ściśle określonych prac elektrycznych. Po upływie terminu ważności uprawnienia SEP należy odnowić. Jest to także doskonały moment na poszerzenie swoich kompetencji o kolejne uprawnienia. Szkolenie pomiarowe SEP, tak jak pozostałe kursy elektryczne, można z powodzeniem odbyć w trybie stacjonarnym w wybranej placówce lub skorzystać z dostępnej oferty szkoleń prowadzonych on-line.


Podziel się