Czym są klapy oddymiające?
Podziel się

Każdy system grzewczy powinien mieć odpowiedni system oddymiania, ponieważ zawsze może pojawić się ryzyko wybuchu pożaru lub zadymienia pomieszczenia związanego chociażby z jakimś zwarciem elektronicznym. Jednym z systemów oddymiania, który jest najbardziej rekomendowany są klapy oddymiające.

Czym właściwie są klapy oddymiające?

Są one elementami systemu oddymiania, które montowane są na dachu obiektu. Mogą być stosowane w różnych miejscach, lecz przede wszystkim montowane są na dachach magazynów oraz dużych hal przemysłowych. Każda z klap oddymiających powinna posiadać odpowiedni certyfikat stałości właściwości technicznych, które wydawane są przez CNBOP. Przy zakładaniu klap oddymiających rekomendowane jest stosowanie detektorów deszczu i wiatru, aby uchronić je przed uszkodzeniami, które wiązałyby się z silnym wiatrem lub zalaniem pomieszczeń.

Jakie są zadania klap oddymiających?

Głównym zadaniem klap oddymiających jest odprowadzenie toksycznych gazów, dymu oraz ciepła, które mogłyby powstać na wskutek pożaru w hali. Mogą również służyć zabezpieczeniu mniejszych stref, jak klatka schodowa. Na co dzień klapy służą do oświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Ponadto dodatkowym plusem klap oddymiających jest ich automatyczne otwieranie w sytuacji pojawienia się pożaru. Jest ona bardzo ważnym elementem w dużych budynkach, ponieważ dzięki nim zostają odprowadzone szkodliwe składniki, które mogłyby się przedostać do organizmu w trakcie trwającego pożaru lub zadymienia. Dodatkowo mają na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w jak najmniejszym zadymieniu, aby ewakuacja przebiegała w sposób sprawny.

Klapa oddymiająca wymiary oraz rodzaje

W zależności od tego w jakim miejscu ma znajdować się klapa oraz jakie ma pełnić funkcje stosuje się klapy jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Oferowane są również klapy bez owiewek (deflektorów wiatru) z owiewkami oraz owiewkami i dyszą kierującą. Analogicznie wymiary klap uzależnione są od tego w jak dużym pomieszczeniu mają być zastosowane. Przykładowymi wymiarami klap może być w przypadku klap dwuskrzydłowych 300×300 cm, a w przypadku klap jednoskrzydłowych 130×240 cm.

Klapy oddymiające cena

Klapy oddymiające cena różni się w zależnowśic od modelu, a uzależnione są one przede wszystkim od wymiarów. Cena klap oddymiających w przypadku klap dwuskrzydłowych oscyluje w okolicy 10 tysięcy, natomiast jednoskrzydłowych w okolicy 5 tysięcy.


Podziel się