Znaczenie uprawnień ciepłowniczych
Podziel się

Uprawnienia SEP G2 można zdobyć na specjalnym szkoleniu. Kwalifikacje cieplne umożliwiają pracę w branży energetycznej na stanowiskach eksploatacyjnych, nadzorczych oraz kontrolnych.

Uzyskanie uprawnień cieplnych

Po zakończonym szkoleniu można również obsługiwać kotły CO o mocy powyżej 50 kW, a także urządzenia, instalacje i sieci grzewcze. Właściwie na każdym stanowisku w branży energetycznej mogą pracować osoby, które mają uprawnienia G2. Do państwowego egzaminu przed komisją SEP przygotowuje nas szkolenie, które obejmuje zagadnienia branży ciepłowniczej. Gruntowną wiedzę na tematy związane z energetyką można uzyskać w trakcie szkoleń na panelach konsultacyjnych, dyskusyjnych oraz teoretycznych. Wszystkie osoby, które pracują w branży energetycznej mogą brać udział w szkoleniach tego rodzaju. Jest to świetny sposób na poszerzenie swojej wiedzy na temat ciepłownictwa. Osoby, które nigdy nie pracowały w tej branży też są dopuszczane do szkolenia. Warto podkreślić, że spółki energetyczne oferują naprawdę atrakcyjne warunki pracy. Ukończenie osiemnastego roku życia oraz minimum podstawowe wykształcenie to jedyne warunki przystąpienia do kursu.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Ważna jest także chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Przy obsłudze urządzeń ciepłowniczych mogą pracować ludzie, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin. Zaliczone szkolenie uprawnia do obsługi wentylatorów pomp oraz dmuchaw o dużej mocy. Z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych równoznaczne jest zdobycie uprawnień cieplnych. Dla wykwalifikowanych specjalistów nie brakuje pracy w bardzo konkurencyjnej branży energetycznej. Uprawnienia ciepłownicze przydadzą się pracownikom, którzy zajmują się eksploatacją i dozorem sieci oraz instalacji cieplnych przesyłających, przetwarzających oraz wytwarzających ciepło. Kursy energetyczne przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą zdobyć cenne umiejętności i poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Szkolenia SEP skierowane są nie tylko do osób prywatnych, ale także przedsiębiorców. Ze szkoleń korzystają także firmy, które inwestują pieniądze w zwiększenie kompetencji swoich kadr. Warto podkreślić, że w ciągu jednego dnia można zdobyć uprawnienia G1, G2 oraz G3. Ostatnim etapem jest egzamin przeprowadzany w formie ustnej, także nie ma żadnej możliwości ściągania. Trzeba się po prostu dobrze przygotować.


Podziel się