Uprawnienia SEP – kwalifikacje podstawą bezpieczeństwa
Podziel się

O uprawnieniach SEP słyszał zapewne każdy, kto miał do czynienia z branżą elektryczną. Wykwalifikowany pracownik obcujący na co dzień z różnego rodzaju urządzeniami i instalacjami zasilanymi w różny sposób pozyskiwaną energią, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, poświadczone wydanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich certyfikatem, zawierającym szczegółowe informacje na temat zdobytych przez daną osobę umiejętności.

Kursy elektryczne — od podstaw do wysokich kwalifikacji

Szkolenia elektryczne, w związku z ciągłym rozwojem gospodarki, zdobywają coraz większą popularność, nie tylko wśród specjalistów, ale także między młodymi ludźmi poszukującymi dopiero swojej zawodowej drogi.

Aby odbyć szkolenie elektryczne, pozwalające na rozpoczęcie kariery w tej dziedzinie nie stawia się przed kandydatem szczególnych wymagań. Wystarczy, że interesant ukończył 18 rok życia, a jego wykształcenie osiągnęło co najmniej podstawowy poziom.

Kursy elektryczne dzieli się na kolejne kategorie:

G1 – szkolenie elektryczne, traktujące o urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną
G2 – szkolenie energetyczne, traktujące o urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych
G3 – szkolenie ciepłownicze, traktujące o urządzeniach, instalacjach oraz sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Ukończenie kursu i pozytywny wynik z egzaminu przeprowadzanego przez członków SEP uprawnia do legalnych działań zawodowych w zakresie instalacji do 1kV, zgodnie z uzyskaną kwalifikacją dozoru i/lub eksploatacji.

Uprawnienia SEP powyżej 1kV – kurs dla wtajemniczonych

O ile na początku kariery od pracownika nie wymaga się dużego doświadczenia a posiadane uprawnienia do obsługi instalacji do 1kV są wystarczające, o tyle dalsza droga kariery zależy od podjęcia konkretnych w tym celu kroków. O rozszerzenie swych kompetencji o uprawnienia SEP powyżej 1kV ubiegać się mogą tylko i wyłącznie te osoby, które ukończyły już omówione wcześniej kursy elektryczne a ich wiedza poparta jest zawodowym doświadczeniem.

Wszelkie prace przeprowadzane w obrębie wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych, energetycznych oraz gazowych, wiążą się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za bezpieczeństwo sprzętu, ale i ludzkie życie, dlatego tak ważne jest by osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie tego rodzaju prac była w danym zakresie wysoko wykwalifikowana.


Podziel się