Najniższy poziom uprawnień SEP – dlaczego warto?
Podziel się

Chcąc zostać elektrykiem, trzeba nie tylko posiadać odpowiednią wiedzę, ale też udokumentować je zdając stosowny egzamin. Uzyskanie uprawnień elektryka jest możliwe już po zdaniu egzaminu na SEP G1, który to ma formę egzaminu zdawanego przed specjalną komisją.

Dlaczego warto zaliczyć kurs SEP 1kV?

Najniższy poziom uprawnień SEP (to jest do 1 kV) można uzyskać stosunkowo łatwo. Osoba, która go zda, może pracować przy instalacjach elektrycznych, w których płynie prąd o napięciu maksymalnym wynoszącym 1 kV. Oznacza to, że może on dokonywać napraw m.in. w instalacjach domowych (tak jedno, jak i trójfazowych), a także w układach przemysłowych, o ile ich napięcie na to pozwala. Co więcej, posiadanie uprawnienia SEP do 1kV jest bardzo proste. Może to zrobić każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat działania obwodów elektrycznych prądu stałego i zmiennego.

Kurs czy egzamin?

Osoba chcąca zdobyć uprawnienia SEP do 1kV musi nie tylko zdać egzamin, ale też odbyć stosowny kurs. Warto jednak podkreślić, że trwa on maksymalnie… kilka godzin. Czas ten wystarczy by przyswoić podstawową wiedzę na temat obwodów elektrycznych. Mało tego – kurs ten ma charakter głównie teoretyczny, choć – co trzeba podkreślić – egzamin będzie przeprowadzony również w formie ustnej. Niemniej jest on dość prosty i… tani. Cena takiego kursu połączonego z egzaminem nie przekracza kilkuset złotych. Oznacza to, że zdobycie wspomnianych uprawnień jest bardzo proste, co jest zresztą istotne w kontekście posiadania stosownych kwalifikacji zawodowych.

Gdzie odbyć kurs i zdać egzamin?

W Polsce istnieje wiele ośrodków, w których można odbyć kurs SEP G1 i zdać stosowny, powiązany z nim egzamin. Już na samym Śląsku istnieje kilka takich podmiotów, które – co ważne – działają w pełni niezależnie od siebie. Co ważne, poziom kursu i egzaminu jest w tych ośrodkach porównywalny. Nie ma zatem podmiotów, w których podejście do kursu niesie ze sobą ściśle określone benefity (w tym merytoryczne).

Podsumowując, posiadanie uprawnień SEP do 1 kV jest niezbędne w kontekście rozpoczęcia kariery elektryka. Warto zauważyć, że kurs ten jest przeprowadzany równolegle do np. szkół technicznych i zajęć w ramach szkół policealnych i eksternistycznych.


Podziel się