Uprawnienia SEP – szkolenia Białystok
Podziel się

Organizacja SEP od lat wspiera rozwój zawodowy osób parających się szeroko pojętą elektryką. Zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie posiadanych już uprawnień to dążenie do rozwoju osobistego, zawodowego, a także gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobom przebywającym w otoczeniu, w którym dokonuje się eksploatacji wszelkich instalacji elektrycznych.

Kursy SEP Białystok — kiedy udać się na kurs

Wszelkie szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją SEP przeznaczone są dla wszystkich osób pełnoletnich o co najmniej podstawowym poziomie wykształcenia. Wyjątkiem są kursy uprawniające do pracy z instalacjami powyżej 1kV, do których przystąpić mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające już uprawnienia SEP niższego rzędu.

Kursy ogólnokrajowe — kursy SEP Białystok

W związku z ogromnym zainteresowaniem uprawnieniami różnych kategorii oraz ciągłą potrzebą uaktualniania wiedzy na temat obowiązujących norm i przepisów, szkolenia SEP prowadzone są na terenie całego kraju. W związku z tym, niezależnie od miejsca zamieszkania, każdy może rozpocząć swoją edukację w dogodnej dla siebie lokalizacji. W ofercie kursów nadających uprawnienia SEP Białystok zainteresowani mogą wybierać między szkoleniami przeprowadzanymi stacjonarnie w ośrodkach SEP lub skorzystać z wygodnej formuły zajęć on-line.

Uprawnienia SEP — kategorie

Uprawnienia SEP Białystok można zdobyć w ramach ściśle określonych kategorii:

  • G1, czyli szkolenia elektryczne, traktujące o urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną,
  • G2, czyli szkolenia energetyczne, traktujące o urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych,
    *G3, czyli szkolenia gazowe, traktujące o urządzeniach, instalacjach oraz sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Każdą z wyżej wymienionych kategorii można rozbić na bardziej szczegółowe elementy. Zależnie od zrealizowanego w ramach szkolenia materiału kursant przystępuje do egzaminu teoretyczno-praktycznego, który, jeśli zakończy się pozytywną oceną ze strony komisji, zaowocuje wpisaniem konkretnych uprawnień w dokumentację zdającego.

Uprawnienia SEP — termin ważności

W związku z ciągłym rozwojem naukowym i technologicznym konieczne jest regularne aktualizowanie posiadanych już uprawnień. Wszelkie kwalifikacje SEP przyznawane są każdorazowo na okres pięciu lat. Po tym okresie, w przypadku braku ich odnowienia, traci się wszelkie prawo do legalnej działalności zawodowej.


Podziel się