Praca elektryka
Podziel się

Elektrycy instalują, konserwują i naprawiają urządzenia elektryczne w budynkach i obiektach przemysłowych. Pracują przy instalacji i konserwacji linii energetycznych, rozdzielni i transformatorów. Wymagania wobec elektryków są bardzo surowe, ponieważ praca ta wiąże się ze znacznym ryzykiem. Elektrycy muszą posiadać wiedzę z zakresu fizyki i elektrotechniki, a także umiejętności praktyczne. Elektryk pracuje z instalacjami elektrycznymi i urządzeniami. Może pracować w budownictwie, przemyśle lub usługach. Elektryk może instalować, konserwować i naprawiać instalacje elektryczne i urządzenia. Uprawnienia elektryczne są niezbędne do wykonywania prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Chętny musi przejść kurs na elektryka. Każdy, kto chce podjąć pracę w tym zawodzie, musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

Prace elektryczne w domu

W prywatnych gospodarstwach domowych rzadko kiedy wykonywane są prace elektryczne. W większości przypadków są one wykonywane przez osoby, które korzystają z takich usług. W związku z tym nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na przeprowadzanie prac elektrycznych. W niektórych przypadkach jednak może być konieczna ich wykonanie, dlatego też warto wiedzieć, w jaki sposób takie pozwolenie można uzyskać.

W przypadku, gdy prace mają być wykonane przez osobę będącą zatrudniona w urzędzie, konieczne będzie uzyskanie zgody na wykonywanie prac budowlanych. W przypadku, gdy osoba będąca właścicielem gospodarstwa domowego będzie chciała wykonywać prace elektryczne, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia. Pozwolenie takie można uzyskać w urzędzie miejskim lub w urzędzie wojewódzkim. Przed wykonaniem prac należy udać się do urzędu, w którym odbędzie się wykonywanie prac i złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia.

Wniosek taki powinien zawierać informacje o osobie, która będzie wykonywała prace, adres gospodarstwa domowego, a także informacje o tym, jakie prace mają być wykonywane. Po złożeniu wniosku urzędnik będzie się upoważniony do wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie prac.


Podziel się