Jak zdobyć uprawnienia SEP do 1kV?
Podziel się

Dziś posiadanie uprawnień elektrycznych jest niemal koniecznością, jeśli chce się pracować w branży elektroenergetycznej. Uprawnienia ten pozwalają na legalną pracę w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jak takie uprawnienia uzyskać?

Uprawnienia G1 – na co pozwalają?

Aby uzyskać wspomniane uprawnienia, konieczne jest odbycie kursu i pozytywne zdanie egzaminu. Sam egzamin odbywa się w formie ustnej i przeprowadzany jest przez wykwalifikowaną komisję. Po jego pozytywnym zdaniu otrzymuje się świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Uprawnienia SEP do 1kV pozwalają na eksploatację i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia elektryczne?

Jak wspomniano, egzamin odbywa się w formie ustnej i jest to jedynie egzamin teoretyczny. Aby do niego przystąpić, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe. Egzamin obejmuje takie zagadnienia, jak zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci, zasady ich eksploatacji, zasady wykonywania prac kontrolnych, zasady bezpieczeństwa pracy oraz zasady postępowania w przypadku awarii. Wszystkie te zagadnienia są dokładnie omawiane podczas kursów SEP.

Co trzeba wiedzieć o kursach na uprawnienia G1?

Kusy SEP organizowane są cyklicznie w niemal każdym średniej wielkości mieście w Polsce. Dzięki temu nikt nie powinien mieć problemu z dostępem do takiego kursu. Program kursu jest tak zaplanowany, aby jak najlepiej przygotowywał uczestników do egzaminu SEP. Sam kurs nie trwa długo, zwykle od kilku do kilkunastu godzin. Na jego odbycie poświecić trzeba zatem zaledwie jeden dzień. Kurs polecany jest przede wszystkim tym osobą, które chcą pracować w branży elektrycznej, ale nie posiadają wykształcenia w tym zakresie.

Dlaczego warto uzyskać uprawnienia SEP do 1kV?

Dziś posiadanie uprawnienia elektryczne wiążą się z konkretnymi korzyściami. Posiadanie takich uprawnień znacznie zwiększa szansę na zdobycie dobrej pracy w branży elektroenergetycznej. Wspomnieć trzeba, że wiele firm wręcz wymaga takich uprawnień, przyjmując nowych pracowników. Nie może zatem dziwić, że kursy i egzaminy SEP cieszą się tak dużym zainteresowaniem.


Podziel się